သၾကၤန္အတက္ေန႔ စတုဒီသာ အလွဴ

သၾကၤန္အတက္ေန႔ စတုဒီသာ အလွဴ

Events
Star Academy ေရွ႕ရွိ ေျမနီကုန္း ဂံုးေက်ာ္တံတားေအာက္ရွိ အမ်ားသူငွာ နားေနအပန္းေျဖရာေနရာတြင္ စတုဒီသာေ၀ငွမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေရပက္ခံထြက္ရင္း အေမာေျပလာေရာက္ သံုးေဆာင္နိုင္သလို ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း လူအင္အား လာေရာက္ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူနိုင္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါတယ္။
Read More